Polimid B - PA 6 unverstärkt Datenblätter

PA6 Standardviskosität

Polimid B AV


PA6 ökonomische Version

Polimid B AV/1


PA6 niedrigviskos, schnelle Zyklen

Polimid B AV HF


PA6 Standardviskosität, FDA-Zertifiziert

Polimid B AV FD


PA6 mittelviskos

Polimid B 34


PA6 hochviskos

Polimid B 40